در هنگام مطالعه بخش های مختلفی از مغز همزمان فعال می شوند. برای مثال بخش های ناحیه پشتی مغز برای شکل دادن به اطلاعاتی که چشم ها از کتاب دریافت می کنند در هنگام مطالعه فعالتر خواهند شد. برای درک پیچیدگی های متن بخش های دیگری از مغز که در قسمت جلوی مغز قرار دارند وارد عمل خواهند شد.

مکانیسم کشف تغییرات فعالیت مغز در حین فعالیت های مختلف، با استفاده از ابزارهای مختلفی من جمله fMRI ممکن است. این تکنولوژی به دانشمندان کمک می کند که در حین انجام یک کار مانند مطالعه به بررسی فعالیت مغز بپردازند. در شکل هایی از این آزمایش به تغییرات خونرسانی مغز و یا مصرف اکسیژن توجه می شود.

اکثر مطالعاتی که روی خواندن کتاب و بررسی فعالیت مغزی حین آن انجام شده است به یک الگوی تقریبا سراسری در فعالیت مغز منجر شده است. ابتدا جزیره هایی در قسمت های فرونتال، تمپورال و اکسیپیتال فعال شده و کم کم در بخش هایی به هم اتصال پیدا می کنند.

بسته به موضوعی که مورد مطالعه می باشد ممکن است بخش هایی از این ناحیه های فعال بیشتر یا کمتر فعال شوند. برای مثال هنگام مطالعه متن های رنگی یا دارای عکس های زیاد بیشتر فعالیت ها در ناحیه پس سری به چشم می خورد و هنگام خواندن متن های ریاضی یا دارای مفاهیم انتزاعی ممکن است فعالیت های ناحیه جلوی مغز زیاد شوند. در هنگام مطالعه متونی که به چالش زبانی نیاز دارند همانند متون خارجی یا غیر از زبان مادری، بخش هایی از بغل سر و در قسمت بالاتر از گوش ها فعال تر می شوند.

در تصاویر زیر نمونه هایی از فعالیت مغزی را در حالات مختلف مشاهده می کنید.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *